CULTURE BURNING

Waarom deze serie CULTURE BURNING.
(Deze tekst is opgesteld tijdens Rutte 1) ((maar niet minder Actueel)) (((maar wordt uitgebreid naar meer actuele situaties)))

Deze serie staat voor het “afbranden” van kunst, cultuur, welzijn etc. door de regering.

Omdat, sinds de VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) zich verbonden heeft aan de PVV (Partij Voor de Vrijheid) zich de regering noemen van alle Nederlanders.

Gelijktijdig echter is er - blijkbaar met goedkeuring, of aangemoedigd, maar in ieder geval gedoogd - door de huidige regering een hetze gestart tegen alles wat in de ogen van de PVVD “LINKS” is.
Te pas en te onpas worden gedachten, meningen, standpunten etc. gebrandmerkt als “linkse idioterie”.

Niet eens met de ideeën van de PVVD, ligt je belangstelling of werkzaamheden op een terrein dat door de PVVD als “LINKS” is gekenmerkt, dan wordt je welhaast gestigmatiseerd als links element.

Bijna kun je spreken van een planmatige aanpak. Zeker sinds de term “LINKSMENS” door de PVVD is ingevoerd. Alsof het om een afwijking gaat. Een ziekte die besteden moet worden.
Culture Burning is een serie werken ( in progres) gebaseerd op de trend om alles wat cultuur is als links te brandmerken.

Los van het feit dat de uitdrukking "linkse hobby" oorspronkelijk deze betekenis niet heeft,
wordt deze term thans wel als zodanig begrepen / gebruikt.

Analoog daaraan:

Als cultuur een linkse hobby is,
dan is blijkbaar het afbranden van cultuur een rechtse hobby.

Alle werken in deze serie zijn op dezelfde wijze opgebouwd uit fotos en tekst,
waarvan delen gedeeltelijk zijn afgebrand,
en behandelen steeds een cultureel thema zoals:
film, kunst, muziek etc.