GALERIE

De galerie toont een keuze uit recent en ouder werk.

Onderverdeelt in thema's, met gelijksoortig of serieel werk.

Handelend over processen, structuren, tijd, ruimte, werkelijkheid, illusie.

Maar ook de onderlingen invloed van kleur / kleur, kleur / vorm.

 

Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar abstractie, naar concreet werk dat niet herleidbaar is tot natuurlijke of bestaande vormen, of beelden.

Abstractie is, evenals wiskunde, een taal waarmee een werkelijkheid achter onze werkelijkheid beschreven kan worden.

Het kan een weerslag zijn van het ongeziene, van structuren en wetmatigheden waar het bestaan aan beantwoord en door gevormd wordt.

Abstractie kan een beeld reduceren tot het absolute minimum waaraan het moet voldoen om nog alle informatie te bevatten.

Het kan een formule zijn weergegeven als een beeldvorm.