welkom bij the art of george schade.

STATEMENT
Kunst is geen marktgericht economisch product.
Kunst is communicatie,
Een universele taal en een vertaling van het universele.
Kunst is geen product van de mens,
Maar een uiting van menselijkheid.
Kunst is geen auto, televisie, computer
of een andere verworvenheid.
Er is geen tijd van “voor de kunst.”
Er is geen tijd van “toen er nog geen kunst was.”
De mens is de oorsprong van de kunst,
de taal waarin vanaf de oorsprong
de mens haar verbondenheid met het universele
en de menselijkheid verbeeld.

Kunst is
Wat God bij de schepping is vergeten.

En God schiep:
Zon en maan
Aarde en water
Bloemen en planten
Vogels en vissen
Mensen en dieren.

Met de mens schiep God ook:
Haat en liefde
Rijkdom en armoede
Oorlog en vrede

Alleen kunst
Vergat Hij te creëren.

Daarom creëerde Hij alsnog
Kunstenaars.