Mijn voorkeur is altijd uitgegaan naar abstractie,
naar concreet werk dat niet herleidbaar is
tot natuurlijke of bestaande vormen,
of beelden.

Abstractie is, evenals wiskunde, een taal waarmee een werkelijkheid
achter onze werkelijkheid beschreven kan worden.

Het kan een weerslag zijn van het ongeziene,
van structuren en wetmatigheden waar het bestaan aan beantwoord
en door gevormd wordt.

Abstractie kan een beeld reduceren tot het absolute minimum
waaraan het moet voldoen om nog alle informatie te bevatten.

Het kan een formule zijn weergegeven als een beeldvorm.


Kunst is geen marktgericht economisch product.
Kunst is communicatie,
Een universele taal en een vertaling van het universele.
Kunst is geen product van de mens,
Maar een uiting van menselijkheid.
Kunst is geen auto, televisie, computer 
of een andere verworvenheid.
Er is geen tijd van “voor de kunst.”
Er is geen tijd van “toen er nog geen kunst was.”
De mens is de oorsprong van de kunst,
de taal waarin vanaf de oorsprong 
de mens haar verbondenheid met het universele 
en de menselijkheid verbeeldt.